شرکت دنیای آرامش پارسیان در راستای محافظت از حقوق مشترکین خود، یکپارچه­سازی و اجرای صحیح تعرفه خدمات درمانی، بر اساس قرارداد منعقد شده با مراکز طرف قرارداد و موافقت مراکز درمانی نسبت به اعمال تخفیف 20 تا 70 درصدی بر اساس تعرفه اجرایی و مصوب نهادهای ذی­ربط در این خصوص اقدام می­نماید.
ادامه مطلب
منبع : دنیای آرامش پارسیان کارت تخفیف پزشکی |شرح تعرفه
برچسب ها : تعرفه